Android app
PHÒNG CHAT 24/7 [www.8bongda.com]

Hãy thể hiện mình là người lịch sự! KHÔNG nói tục, chửi nhau hay spam (tiếng Việt hay tiếng Anh,...), KHÔNG post link đến những website không thuộc hệ thống của Bóng Đá 8 [xóa hoặc BAN tùy Mods]